Jfzoo » Hoofdpagina » Welkom!
Credendo Vides
Een goedemiddag!

Hartelijk welkom op mijn infoteurpagina! Het is prettig om te beseffen dat bepaalde stukken van mij wel degelijk de interesse van sommige lezers weet te te trekken. Dit maakt het werk meer dan waard.

Mijn artikelen hebben met name betrekking op mijn specifieke interesses binnen het vakgebied Sociale Geografie, wat ik studeer. Mijn interesses liggen vooral in ontwikkelingsstudies, ecologie & duurzaamheid. Aanleidingen voor het schrijven van mijn artikelen komt vaak nadat ik een inspirerend college heb bijgewoond en het nog goed in mijn geheugen zit. Ik heb altijd al de neiging om op dat soort momenten de kennis die ik heb opgedaan te delen met wie dan ook. Mijn ontdekking van het bestaan van ''infonu.nl'' was dan ook een eureka moment. Hier is er geen limiet op hoeveel ik schrijf en kan ik uitweiden over bijna alles wat ik maar wil net zo lang tot mijn drang tot het verspreiden van kennis vervuld is.

Artikelen die minder gerelateerd zijn aan wetenschappelijke zaken zullen vaak betrekking hebben op algemene kennis of simpelweg de dingen die mij persoonlijk aanspreken. Vaak probeer ik bij deze onderwerpen een zelfde soort onderbouwing te bieden als ik doe bij het presenteren van academisch vervaardigde kennis. Daar is een voldoende onderbouwing van de argumenten noodzakelijk om het artikel betekenis te geven. Het aanbrengen van een logische opeenvolging van de argumentatie gecombineerd met een duidelijke onderbouwing leidt er hopelijk toe dat tegenstrijdigheden met de waarheid altijd vermeden zullen worden.

Mochten er bepaalde vraagtekens bij een van mijn artikelen naar boven zijn gekomen, aarzel dan niet met mij contacteren in de vorm van een reactie of bericht. Ik sta meer dan graag open voor feedback en ben bereid om wat ik in mijn artikelen heb geschreven nader uit te leggen.

Vriendelijke groeten en veel leesplezier gewenst!

Jfzoo

Nieuwe artikelen van Jfzoo

Ontwikkelingstudies: het begrijpen van ongelijkheid

Ontwikkelingstudies: het begrijpen van ongelijkheid

Ontwikkelingsstudies is een relatief nieuwe discipline in de maatschappij en gedragswetenschappen. Haar opkomst heeft vooral te maken met de steeds maar toenemende ongelijkheid die de wereldbevolking…
De vele dimensies van armoede

De vele dimensies van armoede

Het mondiale armoedeprobleem staat nog steeds op een van de eerste plekken in de internationale ontwikkelingsagenda. Een van de doelstellingen gesteld in de ''Millenium Development Goals'', stelt dat…
Conflict & ontwikkeling: een complexe wisselwerking

Conflict & ontwikkeling: een complexe wisselwerking

‘Conflict’ en ‘ontwikkelingshulp’ lijken op het eerste gezicht niet beduidend veel met elkaar te maken te hebben. Wanneer echter iets genuanceerder naar de precieze implicaties van beide termen wordt…

Virtuele bangmakerij: de kunst van het horrorgenre

Gericht op een kleinschalig, jong-volwassen, publiek; de productie van horrorspellen is doorgaans kwalitatief van minder sterke aard dan mainstream spellen waardoor de games behorend tot de horror cat…
De waarheid achter sloppenwijken

De waarheid achter sloppenwijken

De massale, wereldwijde, migratie van de bevolking van het platteland naar de steden blijkt vooral in ontwikkelingslanden te zorgen voor oncontroleerbare vormen van verstedelijking. Falende bestuurlij…
Schrijf mee!